Novinky

   • Ikonopisecký kurz
    • Ikonopisecký kurz

    • V dňoch od 27.8. do 2.9.2016 sa v priestoroch našej školy konal Ikonopisecký kurz pod vedením majstra Theodorosa Papadopoulosa z Grécka. Fotografie zachtávajúce atmosféru si môžete pozrieť tu: Ikonopisecký kurz.

    • Stretnutie rodičov

    • Pozývame všetkých rodičov našich žiakov na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v utorok 20.9.2016 o 16.30 hod v priestoroch gymnázia. Prosíme o plnú účasť.

    • Učebnice na CJ - pripomienka

    • Pripomíname študentom a ich rodičom, že úhradu za učebnice na cudzie jazyky je potrebné uskutočniť (prevodom alebo v hotovosti) do 16.9.2016. Prosíme o včasnú úhradu z dôvodu blížiaceho sa termínu splatnosti faktúry za učebnice.                                               Ďakujeme.

    • Slávnostné otvorenie školského roka

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 začne 5.9.2016 (pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach, kam srdečne pozývame aj rodičov našich žiakov a priateľov Premonštrátskeho gymnázia. Po sv. omši sa žiaci presunú do tried, kde budú prebiehať triednické hodiny. 

    • ISIC karty

    • Objednané a uhradené ISIC karty si môžu budúci prváci vyzdvihnúť u ekonómky školy od 22.8.2016 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

    • Skrátenie vyučovania

    • Vzhľadom na veľmi teplé počasie bude v piatok 24. 06. 2016 prebiehať vyučovanie podľa skráteného režimu. Rozvrhy jednotlivých tried ostávajú v platnosti, no hodiny budú kratšie. Presný časový harmonogram hodín si môžete nájsť v Školskom poriadku v článku IV.

    • Preukazy ISIC a známky 9/2017

    • Upozorňujeme záujemcov o objednanie nového preukazu ISIC, resp. známky 9/2017 na ďalší školský rok, že posledný termín objednávky je 23.6.2016, aby boli do školy doručené do 30.6.2016. V prípade neskoršej objednávky budú preukazy/známky doručené do školy až cez letné prázdniny.

   • AIESEC 2016
    • AIESEC 2016

    • Od 23. do 27. mája 2016 sme privítali zahraničných študentov cez organizáciu AIESEC. Na hodinách anglického jazyka sa so študentami rozprávali na rôzne témy a pripravili pre nich rôzne aktivity.

     Fotky si môžete pozrieť tu:  AIESEC 2016.

    • Zmena rozvrhu Pondelok - Štvrtok

    • Pri príležitosti sviatku Sv. Norberta, zakladateľa premonštrátov sa sv. omša zo štvrtka (1. hodina) prekladá na pondelok 6.6.2016 (2. hodina). Predmety z 2. hodiny z pondelka sa odučia vo štvrtok namiesto sv. omše.