Novinky

    • Stretnutie rodičov

    • Pozývame všetkých rodičov našich žiakov na stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v utorok 20.9.2016 o 16.30 hod v priestoroch gymnázia. Prosíme o plnú účasť.

    • Učebnice na CJ - pripomienka

    • Pripomíname študentom a ich rodičom, že úhradu za učebnice na cudzie jazyky je potrebné uskutočniť (prevodom alebo v hotovosti) do 16.9.2016. Prosíme o včasnú úhradu z dôvodu blížiaceho sa termínu splatnosti faktúry za učebnice.                                               Ďakujeme.

    • Slávnostné otvorenie školského roka

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 začne 5.9.2016 (pondelok) o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach, kam srdečne pozývame aj rodičov našich žiakov a priateľov Premonštrátskeho gymnázia. Po sv. omši sa žiaci presunú do tried, kde budú prebiehať triednické hodiny. 

    • ISIC karty

    • Objednané a uhradené ISIC karty si môžu budúci prváci vyzdvihnúť u ekonómky školy od 22.8.2016 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

    • Skrátenie vyučovania

    • Vzhľadom na veľmi teplé počasie bude v piatok 24. 06. 2016 prebiehať vyučovanie podľa skráteného režimu. Rozvrhy jednotlivých tried ostávajú v platnosti, no hodiny budú kratšie. Presný časový harmonogram hodín si môžete nájsť v Školskom poriadku v článku IV.

    • Preukazy ISIC a známky 9/2017

    • Upozorňujeme záujemcov o objednanie nového preukazu ISIC, resp. známky 9/2017 na ďalší školský rok, že posledný termín objednávky je 23.6.2016, aby boli do školy doručené do 30.6.2016. V prípade neskoršej objednávky budú preukazy/známky doručené do školy až cez letné prázdniny.

   • AIESEC 2016
    • AIESEC 2016

    • Od 23. do 27. mája 2016 sme privítali zahraničných študentov cez organizáciu AIESEC. Na hodinách anglického jazyka sa so študentami rozprávali na rôzne témy a pripravili pre nich rôzne aktivity.

     Fotky si môžete pozrieť tu:  AIESEC 2016.

    • Zmena rozvrhu Pondelok - Štvrtok

    • Pri príležitosti sviatku Sv. Norberta, zakladateľa premonštrátov sa sv. omša zo štvrtka (1. hodina) prekladá na pondelok 6.6.2016 (2. hodina). Predmety z 2. hodiny z pondelka sa odučia vo štvrtok namiesto sv. omše.

    • Divadelné predstavenie

    • V pondelok o 9:00 pôjdu naši študenti na divadelné predstavenie "ABBA" v interpretácii prešovského divadla DRAK do Starej radnice v Košiciach. Prajeme príjemný zážitok.smiley

    • 2. kolo prijímacích skúšok na SŠ

    • Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia rozhodol po prerokovaní v Pedagogickej rade o konaní 2. kola prijímacích skúšok. Prihlášku na štúdium, potvrdenú základnou školou, je potrebné doručiť do 14.6.2016. Prijímacia skúška sa uskutoční na našej škole v utorok 21.6.2016.

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ premonštrátskeho gymnázia udeľuje všetkým žiakom školy v piatok 20. 5. 2016 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Prajeme Vám pekný predĺžený víkend. smiley