Základné informácie Učebné plány Ponúkame

Názov školy:           Premonštrátske gymnázium

Adresa školy:          Kováčska 28, 04001 Košice

Kontakty:                055 685 43 84 - informácie ( vrátnica )

                                 055 625 00 23 - kancelária sekretariát

       RNDr. Daniela Kravecová, PhD., zástupca riaditeľa

       0901 710 844  - Ing. Andrea Hricišinová, ekonómka školy ( hricisinova@kovacska.sk )

       gymnazium.premonstrati@gmail.com

       www.kovacska.sk

Zriaďovateľ:           Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov, Podzámok č. 166/28,  044 23 Jasov

 

Školský vzdelávací program beží v dvoch vetvách:

 • Gymnázium – vetva obsahujúca latinský jazyk (gymnázium – cudzie jazyky)
 • Gymnázium

Pre každú vetvu má škola v ŠkVP vypracované vlastné učebné plány.

                                     

Priestorové podmienky a vybavenosť školy:

Premonštrátske gymnázium v Košiciach je situované v budove v centre mesta, ktorá niekoľko storočí slúžila na vzdelávacie účely. Budova je naďalej vhodná na používanie.

 • V súčasnej dobe má škola osem kmeňových učební plne vybavených potrebnou technikou (notebooky, dataprojektory, školský nábytok). 
 • Gymnázium ďalej disponuje novou telocvičňou, Jazykovou učebňou, zrekonštruovanou, moderne a plne vybavenou PC učebňou s kapacitou 18 miest; moderným Prírodovedným laboratóriom a Multimediálnou učebňou, ktoré sú vybavené interaktívnou tabuľou z projektu MŠ SR "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"  -  DIGIŠKOLA.
 • Študenti majú možnosť tráviť voľný čas počas veľkých prestávok a po vyučovaní v školskej klubovni, kde začíname budovať menšiu knižnicu, a kde majú k dispozícii aj biliardový stôl a stolný futbal.
 • Súčasťou školy je aj prevádzková časť skladajúca sa zo vstupnej časti, riaditeľne, sekretariátu, zborovne a pracovne ekonómky.
 • V suterénnych priestoroch je žiacka šatňa vybavená šatňovými skrinkami a lavičkami. 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Premonštrátske gymnázium
  Kováčska 28, 040 01 Košice

  gymnazium.premonstrati@gmail.com
 • +421 (0)55-685 43 84 - informácie ( vrátnica )
  +421 (0)55 625 00 23 - pevná linka - kancelária

  +421 918 193 715 - sekretariát (spisakova@kovacska.sk)
  ekonómka školy - hricisinova@kovacska.sk

Fotogaléria