• Prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.
   riaditel@kovacska.sk
   Prof. ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD.Riaditeľ
  • RNDr. Daniela Kravecová, PhD.
   kravecova@kovacska.sk
   RNDr. Daniela Kravecová, PhD.Zástupkyňa
   Web stránka
  • Mgr. Nikola Bandžuchová Schwarczová
   schwarczova@kovacska.sk
   Mgr. Nikola Bandžuchová SchwarczováŠkolská špeciálna pedagogička
   Web stránka
  • Mgr. Eva Benninghausová
   benninghausova@kovacska.sk
   Mgr. Eva BenninghausováUčiteľka
   Web stránka
  • Mgr. Ján Budzák
   peterjanbudzak@gmail.com
   Mgr. Ján BudzákUčiteľ
   Web stránka
  • Mgr. Miroslava Čurmová
   curmova@kovacska.sk
   Mgr. Miroslava ČurmováUčiteľka
   Web stránka
  • Mgr. Dana Ferjenčíková
   ferjencikova@kovacska.sk
   Mgr. Dana FerjenčíkováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 3.A
   Web stránka
  • Mgr. Lyudmyla Grebenyuk
   grebenyuk@kovacska.sk
   Mgr. Lyudmyla GrebenyukUčiteľka
   Web stránka
  • Mgr. Michaela Haneková
   hanekova@kovacska.sk
   Mgr. Michaela HanekováUčiteľka
   Web stránka
  • RNDr. Ingrid Horkavá
   horkava@kovacska.sk
   RNDr. Ingrid HorkaváUčiteľka
   Triedna učiteľka: 1.A
   Web stránka
  • Mgr. Miroslava Kudláčová
   kudlacova@kovacska.sk
   Mgr. Miroslava KudláčováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 1.B
   Web stránka
  • Ing. Michaela Kurtová, PhD.
   kurtova@kovacska.sk
   Ing. Michaela Kurtová, PhD.Učiteľka
   Web stránka
  • Mgr. Henrieta Molnárová
   molnarova@kovacska.sk
   Mgr. Henrieta MolnárováAsistentka učiteľa
  • Mgr. Matúš Prekop
   prekop@kovacska.sk
   Mgr. Matúš PrekopUčiteľ
   Triedny učiteľ: 4.B
   Web stránka
  • Mgr. Roman Szikora
   szikora@kovacska.sk
   Mgr. Roman SzikoraUčiteľ
   Triedny učiteľ: 3.B
   Web stránka
  • Mgr. Zuzana Štelbaská
   stelbaska@kovacska.sk
   Mgr. Zuzana ŠtelbaskáUčiteľka
   Triedna učiteľka: 2.A
   Web stránka
  • Mgr. Nikoleta Titková
   titkova@kovacska.sk
   Mgr. Nikoleta TitkováUčiteľka
   Triedna učiteľka: 2.B
   Web stránka
  • Bc. Jozef Vaško, DiS. art.
   asistent@kovacska.sk
   Bc. Jozef Vaško, DiS. art.Asistent učiteľa
   Web stránka
  • Mgr. Svetlana Zemčáková, PhD.
   zemcakova@kovacska.sk
   Mgr. Svetlana Zemčáková, PhD.Učiteľka
   Triedna učiteľka: 4.A
   Web stránka
  • Mgr. Jarmila Martonová
   jarmila.martonova@syntax.com
   Mgr. Jarmila MartonováUčiteľka
  • Mgr. Mária Badaničová
   Mgr. Mária BadaničováUčiteľka
   Web stránka
  • Ing. Lucia Drozdová
   Ing. Lucia DrozdováIná nepedagogická zamestnankyňa
  • Ing. Andrea Hricišinová
   Ing. Andrea HricišinováEkonómka
   Web stránka
  • Jana Spišáková
   Jana SpišákováIná nepedagogická zamestnankyňa
  • Monika Šamková
   Monika ŠamkováUpratovačka