• Prípravný kurz zo Slovenského jazyka a Matematiky

     

    Vážení rodičia, milí žiaci,

    opäť Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu, pomocou ktorého budú žiaci lepšie pripravení na prijímacie skúšky zo SJ a M. Ak momentálna situácia dovolí, kurz bude prebiehať prezenčne na našej škole, keď to nebude možné, tak online formou.

    Kurz sa uskutoční v dvoch stretnutiach  9.4.2022 a 23.4.2022 (soboty ) v doobedňajších hodinách.

    Záujemca po odoslaní záväznej prihlášky na adresu spisakova@kovacska.sk a zaplatení sumy 20 € na číslo účtu školy : SK55 0900 0000 0051 7080 1487  do 31.3.2022 , následne do pár dní obdrží potvrdzujúci e-mail a bližšie informácie o kurze. Ak sa bude kurz konať online, prístup na stretnutie, ako aj materiály budú odoslané na Váš e-mail.

     

    Tešíme sa na Vás.

    Záväzná prihláška : Zavazna_prihlaska_na_pripravny_kurz.pdf

                                    Zavazna__prihlaska_na_pripravny_kurz.odt