• Platba za ISIC karty, učebnice na CJ a poplatky ZRPŠ

  • Úhradu poplatkov  za ISIC karty, objednané učebnice na cudzie jazyky a rovnako aj poplatky na ZRPŠ prosíme realizovať na účet neziskovej organizácie Premonštrátskeho gymnázia:

   SK67 0900 0000 0051 7395 9300 / Slovenská sporiteľňa / - už nové číslo účtu

   Do správy pre adresáta je potrebné uviesť celé meno žiaka a popis platby,  napr. "ISIC" alebo "učebnice" alebo "ZRPŠ".

    

   Na školský rok 2020/2021

   1. ročník

   Učebnice ANJ:  29 €              

   Učebnice NEJ: 17 €            

   Učebnice RUJ: 17 €          

   Učebnice TAL: 20 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 6. júla 2020  prevodom, alebo osobne v kancelárii.  Ďakujem

   Platba za ISIC preukaz 20 €

   Platba za ZRPŚ  20 € - pre všetkých žiakov  / ak je na škole viac súrodencov starší 20 €, mladší 10 € /

    

   2.ročník

   Učebnice ANJ:   29 €               

   Učebnice NEJ:     -----          

   Učebnice  RUJ:  17 €          

   Učebnice TAL : 20 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 13. júla 2020  prevodom, alebo osobne v kancelárii.  Ďakujem

                      

   3. ročník 

   Učebnice ANJ:   29 €                

   Učebnice NEJ:    -----            

   Učebnice RUJ : seminaristi : 14 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 13. júla 2020 prevodom, alebo osobne v kancelárii.   

    

   4. ročník

   Učebnice ANJ:  10 € pre všetkých maturantov        

   Učebnice NEJ :   17 €           

   Učebnice RUJ - kto maturuje z RJ - zatiaľ nie

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 13. júla 2020  prevodom, alebo osobne v kancelárii.  

   Kto si vie zabezpečiť sám - môže, alebo má po staršom súrodencovi - nepopísanú.

    

   Od študentov, ktorí zrealizujú platbu do 13. júla 2020 budú učebnice objednané, u ostatných bude nutné zabezpečiť učebnice vlastnou cestou do 2. septembra 2020.