• Platba za ISIC karty, učebnice na CJ a poplatky ZRPŠ

  • Úhradu poplatkov  za ISIC karty, objednané učebnice na cudzie jazyky a rovnako aj poplatky na ZRPŠ prosíme realizovať na účet neziskovej organizácie Premonštrátskeho gymnázia:

   SK67 0900 0000 0051 7395 9300 / Slovenská sporiteľňa / - číslo účtu

   Do správy pre adresáta je potrebné uviesť celé meno žiaka a popis platby,  napr. "ISIC" alebo "učebnice" /ANJ NEJ RUJ  TAL / alebo "ZRPŠ".

    

   Na školský rok 2021/2022

   1. ročník

   Učebnice ANJ:  29 €              

   Učebnice NEJ: 17 €            

   Učebnice RUJ: 17 €          

   Učebnice TAL: 26 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 10. júla 2021  prevodom na číslo účtu. Ďakujem

   Platba za ISIC preukaz 20 € do 13.6.2021


   Platba za ZRPŠ  30 € - pre všetkých žiakov  / ak je na škole viac súrodencov starší 30 €, mladší 15 € /    Platba sa bude realizovať v septembri.   2.ročník

   Učebnice ANJ:  29 € / budú sa objednávať v októbri 2021 /             

   Učebnice NEJ:   17 € / budú sa objednávať v októbri 2021 /           

   Učebnice  RUJ:   18 €        

   Učebnice TAL :  26 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 15.októbra 2021  prevodom, alebo osobne v kancelárii.  

                      

   3. ročník

   Učebnice ANJ:   29 €  / budú sa objednávať v októbri 2021 /              

   Učebnice NEJ:    -----            

   Učebnice RUJ :  17 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 15. októbra 2021 prevodom, alebo osobne v kancelárii.   

    

   4. ročník

   Učebnice ANJ:  - pre všetkých maturantov - 11 €       

   Učebnice NEJ :   ------       

   Učebnice RUJ - seminaristi -  14 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 16. júla 2021  prevodom, alebo osobne v kancelárii.  

   Kto si vie zabezpečiť sám - môže, alebo má po staršom súrodencovi - nepopísanú.

    

   Od študentov, ktorí zrealizujú platbu do 16. júla 2021 budú učebnice objednané, u ostatných bude nutné zabezpečiť učebnice vlastnou cestou do 2. septembra 2021.