• Platba za ISIC karty, učebnice na CJ a poplatky ZRPŠ

  • Úhradu poplatkov  za ISIC karty, objednané učebnice na cudzie jazyky a rovnako aj poplatky na ZRPŠ prosíme realizovať na účet neziskovej organizácie Premonštrátskeho gymnázia:

   SK67 0900 0000 0051 7395 9300 / Slovenská sporiteľňa / - číslo účtu

   Do správy pre adresáta je potrebné uviesť celé meno žiaka a popis platby,  napr. "ISIC" alebo "učebnice" /ANJ NEJ RUJ  TAL / alebo "ZRPŠ".

    

   Na školský rok 2022/2023

   1. ročník

   Učebnice ANJ:  29 €              

   Učebnice NEJ: 17 €            

   Učebnice RUJ: 17 €          

   Učebnice TAL: 26 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 10. júla 2022  prevodom na číslo účtu. Ďakujem

   Platba za ISIC preukaz 20 € 


   Platba za ZRPŠ  30 € - pre všetkých žiakov  / ak je na škole viac súrodencov starší 30 €, mladší 15 € /    Platba sa bude realizovať v septembri.   2.ročník

   Učebnice ANJ:  ........budú sa objedávať okt./nov. 22           

   Učebnice NEJ:  ........budú sa objednávať  okt./nov. 22          

   Učebnice  RUJ:   17 €      

   Učebnice TAL :  26 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 15. júla 2022  prevodom na číslo účtu. Ďakujem  

                      

   3. ročník

   Učebnice ANJ: ........ budú sa objednávať nov./22            

   Učebnice NEJ:  .......budú sa objednávať jan./23           

   Učebnice RUJ :  17 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 15. júla 2022 prevodom na číslo účtu. Ďakujem   

    

   4. ročník

   Učebnice ANJ:  - pre všetkých, čo maturujú z ANJ....13 €      

   Učebnice NEJ :   .........budú sa objednávať okt./22     

   Učebnice RUJ - seminaristi -  14 €

   Poplatky za jazykové učebnice prosím uhradiť do 15. júla 2022  prevodom na číslo účtu. Ďakujem  

   Kto si vie zabezpečiť sám - môže, alebo má po staršom súrodencovi - nepopísanú.


   Pri učebniciach, kde je uvedené, že budú objednávané neskôr, prosím platbu neuhrádzať.

   Dáme Vám vedieť, keď to bude aktuálne.


   Pre študentov, ktorí zrealizujú platbu budú učebnice objednané, u ostatných bude nutné zabezpečiť učebnice vlastnou cestou do 5. septembra 2022.