• Platba za ISIC karty, učebnice na CJ a poplatky ZRPŠ

  • Úhradu poplatkov  za ISIC karty, objednané učebnice na cudzie jazyky a rovnako aj poplatky na ZRPŠ prosíme realizovať na účet neziskovej organizácie Premonštrátskeho gymnázia:

   SK67 0900 0000 0051 7395 9300 / Slovenská sporiteľňa / - číslo účtu

   Do správy pre adresáta je potrebné uviesť celé meno žiaka a popis platby,  napr. "ISIC" alebo "učebnice" /ANJ NEJ RUJ  TAL / alebo "ZRPŠ".

    

   Na školský rok 2022/2023

   1. ročník

   Učebnice ANJ:  29 €              

   Učebnice NEJ: 17 €            

   Učebnice RUJ: 17 €          

   Učebnice TAL: 26 €


   Platba za nový ISIC preukaz 20 € 


   Platba za ZRPŠ  30 € - pre všetkých žiakov  / ak je na škole viac súrodencov starší 30 €, mladší 15 € /    Platba sa bude realizovať v septembri.   2.ročník

   Učebnice ANJ:  29 €          

   Učebnice NEJ:  17 €       

   Učebnice  RUJ:   17 €      

   Učebnice TAL :  26 €

   Poplatky za jazykové učebnice ANJ a NEJ prosím uhradiť do 20. 10. 2022  prevodom na číslo účtu. Ďakujem  

             

            

   3. ročník

   Učebnice ANJ:  29 €           

   Učebnice NEJ:  .......budú sa objednávať - január/2023           

   Učebnice RUJ :  17 €

   Poplatky za jazykové učebnice ANJ prosím uhradiť do 20.10. 2022 prevodom na číslo účtu. Ďakujem   

    


   4. ročník

   Učebnice ANJ:  - pre všetkých, čo maturujú z ANJ....13 €      

   Učebnice NEJ :   17 €   

   Učebnice RUJ - seminaristi -  14 €

   Poplatky za jazykové učebnice NEJ prosím uhradiť do 20.10. 2022  prevodom na číslo účtu. Ďakujem  


   Kto si vie zabezpečiť sám - môže, alebo má po staršom súrodencovi - nepopísanú.