• Škola nadväzujúca na premonštrátsku tradíciu vzdelávania od roku 1802.
   • Zrekonštruovaná historická budova v srdci Košíc
   • Kvalitne vybavené prírodovedné laboratóriá.
   • Výberový predmet latinský jazyk, lepšia príprava na vysoké školy medicínskeho a historického zamerania.

 • Nestihol si naše DOD? Kontaktuj nás a príď si pozrieť školu individuálne.

  Nie si ešte rozhodnutý kam po ZŠ? Spoznaj nás lepšie TU

  Chcete sa dozvedieť viac o našej škole? Pozrite si našu kaviareň TU 

  Vypočujte si rozhovory s niekoľkými z nás v relácii Lupa rádia Lumen TU


 • Novinky

   • PROEDUCO
   • 24. 11. 2022
   • 30. 11. - 1. 12. 2022 budeme mať svoj stánok na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PROEDUCO, ktorý sa koná v Kulturparku. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej škole, ak máte nejaké otázky,..., príďte a budú sa Vám venovať naši učitelia a žiaci.

   • PROEDUCO: Čítať viac
   • Začiatok školského roka 2022/23
   • 31. 8. 2022
   • Vážení žiaci a rodičia, začína sa nový školský rok. Začínať budeme 5. septembra 2022 svätou omšou o 9:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátsky kostol). Po nej pôjdu žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, kde budú poučení o Školskom poriadku a o BOZP. Naďalej platí nariadenieMŠVVaŠ SR, že rodič alebo dospelý žiak predkladá pri nástupe do školy (ku 5. 9. 2022) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Môžete to urobiť prostredníctvom EDUPAGE tak ako minulý školský rok.

   • Začiatok školského roka 2022/23: Čítať viac
   • 2. kolo prijímacích skúšok
   • 24. 5. 2022
   • Neprijali Vás na strednú školu, ktorú ste si vybrali? Pošlite prihlášku k nám. Ostalo nám zopár neobsadených miest, na ktoré vypisujeme 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať 24. júna 2022. Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 20. júna (rozhoduje dátum doručenia). Detaily postupu môžete s nami odkonzultovať emailom (kravecova@kovacska.sk; gymnazium.premonstrati@gmail.com) alebo telefonicky (0918 193 715).

   • 2. kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
   • Prípravný kurz zo SJ a M
   • 27. 1. 2022
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    opäť Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu, pomocou ktorého budú žiaci lepšie pripravení na prijímacie skúšky zo SJ a M. Ak momentálna situácia dovolí, kurz bude prebiehať prezenčne na našej škole, keď to nebude možné, tak online formou. Kurz sa uskutoční v dvoch stretnutiach 9.4.2022 a 23.4.2022 (soboty), bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete v hornej lište " Pre uchádzačov - Prípravný kurz "

   • Prípravný kurz zo SJ a M: Čítať viac
   • 2 % z dane
   • 24. 1. 2022
   • Aj v tomto roku sa naša nezisková organizácia PG Kováčska, n.o. zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu aj takouto formou, tlačivo vyhlásenia a bližšie informácie nájdete tu: 2 % z dane.

   • 2 % z dane: Čítať viac
  • {#6909} 1
  • {#6909} 2
  • {#6909} 3
  • Záznam 4