• Škola nadväzujúca na premonštrátsku tradíciu vzdelávania od roku 1802.
   • Zrekonštruovaná historická budova v srdci Košíc
   • Možnosť rozšíreného vyučovania informatiky a získania certifikátov v tejto oblasti.
   • Výberový predmet latinský jazyk, lepšia príprava na vysoké školy medicínskeho a historického zamerania.
 • Nestihli ste našu online-kaviareň, alebo sa chcete viac dozvedieť o škole? Pozrite si nás zo záznamu TU

  Vypočujte si rozhovory s niekoľkými z nás v reácii Lupa rádia Lumen už teraz TU

  Ďakujeme rádiu Lumen za poskytnutie nahrávky a milú spoluprácu.

 • Novinky

   • Školský semafor
   • 14. 9. 2021
   • Organizácia vyučovania v školskom roku 2021/2022 sa okrem platnej legislatívy riadi ŠKOLSKÝM SEMAFOROM, v ktorom sa uvádza: „Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole." Celé znenie Školského semaforu môžete násjť na stránke MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf . Odpovede na mnohé ďalšie otázky týkajúce sa praktických informácii môžete nájsť tu: https://www.minedu.sk/data/att/20707.pdf.

   • Školský semafor: Čítať viac
   • Začiatok školského roka
   • 30. 8. 2021
   • Vážení žiaci a rodičia, začína sa nový školský rok. Začínať budeme 2. septembra 2021 svätou omšou o 9:00 v Kostole Najsvätejšej Trojice (Premonštrátsky kostol). Po nej pôjdu žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov do tried, kde budú poučení o Školskom poriadku a o BOZP. Vyučovanie v školách sa riadi Školským semaforom (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/). Na jeho základe rodič alebo dospelý žiak predkladá pri nástupe do školy (ku 2. 9. 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Môžete to urobiť prostredníctvom EDUPAGE tak ako minulý školský rok, alebo si vytlačiť formulár, vyplniť, podpísať ho a žiak ho v prvý deň odovzdá triednemu učiteľovi.

   • Začiatok školského roka: Čítať viac
   • Zmena v kontaktných údajoch
   • 31. 8. 2021
   • Upozorňujeme, že dňom 01.09.2021 nastáva zmena v kontaktných údajoch Premonštrátskeho gymnázia. V záujme efektívneho vynakladania finančných prostriedkov, rušíme pevnú linku. Naďalej nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach +421 918 193 715 - sekretariát, +421 901 710 844 - ekonómka školy. Po novom sa môžete skontaktovať s pedagógmi na čísle +421 940 985 248 - zborovňa, zástupca riaditeľa.

   • Zmena v kontaktných údajoch: Čítať viac
   • 2. kolo prijímacích skúšok
   • 20. 5. 2021
   • Ak Vás neprijali na strednú školu, ktorú ste si vybrali, pošlite prihlášku k nám. Ostalo nám zopár neobsadených miest, na ktoré vypisujeme 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa bude konať 22. júna 2021. Prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 18. júna (rozhoduje dátum doručenia). Detaily postupu môžete s nami odkonzultovať emailom (kravecova@kovacska.sk; gymnazium.premonstrati@gmail.com) alebo telefonicky (055 625 00 23).

   • 2. kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
   • Prípravný kurz zo SJ a M
   • 8. 2. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    opäť Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa prípravného kurzu, ktorý pomôže lepšie pripraviť žiakov na prijímacie skúšky. Kurz sa uskutoční v dvoch stretnutiach 10.4.2021 a 17.4.2021. Bližšie informácie nájdete v hornej lište

    " PRE UCHÁDZAČOV "

   • Prípravný kurz zo SJ a M: Čítať viac
   • 2 % z dane
   • 3. 2. 2021
   • Aj v tomto roku sa naša nezisková organizácia PG Kováčska, n.o. zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu aj takouto formou, tlačivo vyhlásenia a bližšie informácie nájdete tu: 2 % z dane.

   • 2 % z dane: Čítať viac
   • Dištančné vzdelávanie
   • 12. 10. 2020
   • Vzhľadom na Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa na našej škole s účinnosťou od 12. 10. 2020 prerušuje školské vyučovanie prezenčnou formou. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu: Rozhodnutie_MSVVaS.pdf​​​​​​​

   • Dištančné vzdelávanie: Čítať viac
  • {#6909} 1
  • {#6909} 2
  • {#6909} 3
  • Záznam 4