• Škola nadväzujúca na premonštrátsku tradíciu vzdelávania od roku 1802.
   • Zrekonštruovaná historická budova v srdci Košíc
   • Možnosť rozšíreného vyučovania informatiky a získania certifikátov v tejto oblasti.
   • Výberový predmet latinský jazyk, lepšia príprava na vysoké školy medicínskeho a historického zamerania.
 • Novinky

   • Dištančné vzdelávanie
   • 12. 10. 2020
   • Vzhľadom na Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa na našej škole s účinnosťou od 12. 10. 2020 prerušuje školské vyučovanie prezenčnou formou. Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu: Rozhodnutie_MSVVaS.pdf​​​​​​​

   • Dištančné vzdelávanie: Čítať viac
   • Začiatok školského roka
   • 25. 8. 2020
   • Vážení žiaci, začína sa nový školský rok. Začínať budeme 2. septembra 2020 a to nasledovne: 1. a 2. ročník príde do školy na 9:00, 3. a 4. ročník príde na 10:00. Keďže sa vyučovanie riadi Manuálom pre stredné školy, všetci prídete priamo do tried. V prvý deň okrem privítania budete absolvovať aj poučenie o školskom poriadku a budete dostávať učebnice. Spoločná svätá omša nebude, keďže nie je dovolené spájanie tried. Všetci sa na Vás veľmi tešíme.

   • Začiatok školského roka: Čítať viac
   • Jazykové učebnice na školský rok 2020/2021
   • 7. 7. 2020
   • Na nový školský rok 2020/2021 si môžu žiaci uhradením sumy objednať jazykové učebnice, ktoré budú k dispozícii od septembra. Detaily platby boli odoslané na EduPage a sú uvedené v záložke " Platby"

   • Jazykové učebnice na školský rok 2020/2021: Čítať viac
   • Jedáleň bude v prevádzke
   • 15. 6. 2020
   • Od 22. júna bude pre študentov opäť v prevádzke školská jedáleň pri SZŠ sv. Alžbety na Uršulínksej ulici. Kto má záujem môže sa prihlásiť.

   • Jedáleň bude v prevádzke: Čítať viac
   • Predĺžite si platnosť Preukazu ISIC EURO26
   • 9. 6. 2020
   • Keďže tu máme jún, je čas predĺžiť si platnosť ISIC/EURO< 26, pre študentov 1.,2., a 3. ročníka v tomto školskom roku. Preukaz sa predlžuje v dvoch krokoch :

    1) Nalepením známky ISIC 09/2021, ktorú si žiaci môžu objednať už teraz. Keďže v škole sa nevyučuje, žiak /jeho rodič môže objednať známku (10 € )aj cez internet na stránke
    ( známka príde domov, platí sa poštovné)

    2) Na dopravu - poslaním SMS ( 3€ ) a priložením preukazu k verejnému terminálu ( ak sa nedá, tak k školskému)

   • Predĺžite si platnosť Preukazu ISIC EURO26: Čítať viac
   • Informácie o obsadenosti miest
   • 5. 6. 2020
   • Riaditeľ školy informuje uchádzačov o obsadenosti miest do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

    obsadenosť miest: 100%

    voľné miesta: 0%

    2. kolo prijímacích skúšok sa na našej škole konať nebude.

    Odvolania, ktorým nebolo vyhovené, budú postúpené zriaďovateľovi.

   • Informácie o obsadenosti miest: Čítať viac
   • Prijímanie na štúdium
   • 6. 5. 2020
   • Prijímanie na štúdium na SŠ sa toho roku okrem riadnej legislatívy riadi Rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a nebude prebiehať prezenčnou formou. Časový hormonogram podávania prihlášok, kritéria prijímania na našu školu a ďalšie podrobnosti si prečítate tu na stránke v záložke Prijímacie konanie.

   • Prijímanie na štúdium: Čítať viac
   • Prípravný kurz zo SJ a M
   • 30. 4. 2020
   • Prípravný kurz na prijímacie skúšky nebude, z dôvodu zrušenia klasických prijímacích pohovorov na SŠ. Bližšie informácie o termínoch a podmienkach prijatia si môžete pozrieť tu : https://www.minedu.sk/

   • Prípravný kurz zo SJ a M: Čítať viac
  • {#6909} 1
  • {#6909} 2
  • {#6909} 3