Novinky

    • Informačný deň

    • Pozývame všetkých rodičov našich študentov na informačný deň 20.12.2016 od 15.00 do 17.00. K dispozícii Vám budú okrem triednych učiteľov aj ostatní pedagógovia.

   • Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu 2016
    • Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu 2016

    • Študent 1. ročníka Alex Marko sa 9.12.2016 zúčastnil Školských majtrovstiev v zrýchlenom šachu 2016 Košického kraja. V silnej konkurencii obsadil krásne 2.miesto a postupuje na celoslovenské kolo.

     Srdečne blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí

    • Vo štvrtok 15.12.2016 od 8.00 do 18.00 pripravujeme na Premonštrátskom gymnáziu Deň otvorených dverí. Všetci ste srdečne pozvaní. Budete sa môcť zúčastniť na otvorených hodinách, prezrieť si priestory školy a porozprávať sa s pedagógmi a študentami. Tešíme sa na stretnutie. Pozvanka_a_program_DOD_2016.pdf

   • Internetové hniezdo
    • Internetové hniezdo

    • Pre našich študentov pripravujeme internetové hniezdo, kde si budú môcť cez voľné hodiny a po vyučovaní pripravovať projekty a domáce úlohy. V prípade, že je to vo Vašich možnostiach, prosíme o finančné príspevky na realizáciu internetového pripojenia, ktoré bude stáť 736 €. Rovnako nám pomôžete podarovaním hoci aj staršieho počítača alebo notebooku, ktorý už nepoužívate. Fotky zo stavebných príprav: Internetové hniezdo.

   • Stužkovanie 2016
    • Stužkovanie 2016

    • 25.11.2016 absolvovali naši štvrtáci slávnosť stužkovania v Kostole Najsvätejšej Trojice v Košiciach. Prajeme Vám veľa síl a odhodlania do príprav na Maturitné skúšky. Fotky zo slávnosti si môžete pozrieť tu: Stužkovanie 2016.

   • Exkurzia Nižná Myšľa
    • Exkurzia Nižná Myšľa

    • 23.11.2016 sa študenti 3. a 4. ročníka v rámci Spoločenskovedného seminára a Seminára z dejepisu zúčastnili exkurzie do Nižnej Myšle. Prezreli si celý archeologický komplex z doby bronzovej v lokalite "Várhegy" (2 opevnené osady a pohrebisko) a navštívili  "Myšľanské múzeum" v obci, kde sú uložené archeologické nálezy a kostrové pozostatky najdené v tejto lokalite. Fotky z exkurzie si môžete pozrieť tu: Exkurzia Nižná Myšľa.

   • Imatrikulácia 2016
    • Imatrikulácia 2016

    • V novembri sme do študentského cechu prijali našich spolužiakov z 1. ročníka. Imatrikuláciu sme pripravili v AULE na Hlavnej ulici, prváci nám zas pripravili krásny a vtipný kultúrny program. Fotky si môžete pozrieť tu: Imatrikulácia 2016.

    • Prikázaný sviatok 8.12.2016

    • Vo štvrtok 8.12.2016 máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň začíname sv. omšou o 8.00 v Kostole Najsvätejšej Trojice. Po sv. omši je pre študentov pripravený náhradný program, ktorý je zverejnený na nástenkách v škole.

   • Matematický viacboj
    • Matematický viacboj

    • Naši študenti Matúš Medveď, Matúš Revický a Martin Seman sa 16. novembra zúčastnili súťaže Matematický viacboj, ktorú organizovalo Gymnázium Alejová. V konkurencii siedmych družstiev obsadili krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme.

      

    • Fyzikálny náboj FKS

    • V piatok 4.11.2016 sa 2 tímy študentov našej školy po prvý krát zúčastnili v Bratislave na celoslovenskej súťaži Fyzikálny náboj FKS. Tím v zložení Matúš Medveď, Max Revický, Róbert Dančišin, Markus Timko a Tomáš Belovič obsadil krásne 29. miesto zo 41 zúčastnených družstiev. Blahoželáme.

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ premonštrátskeho gymnázia udeľuje všetkým žiakom školy vo štvrtok 27. 10. 2016 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Prajeme Vám pekný predĺžený víkend. smiley

   • Študentská kvapka krvi
    • Študentská kvapka krvi

    • Vo štvrtok 3.11.2016 sa v čase medzi 8.30 a 12.00 hod. uskutoční na našej škole mobilný odber krvi. Srdečne pozývame študentov vo veku od 18 rokov a ich rodinných príslušníkov, aby sa zúčastnili a pomohli tak zachrániť niečí život. Inštrukcie pre darcov krvi nájdete tu: Instrukcie_pre_darcov_krvi.pdf. Podrobnejšie informácie o darcovstve a odberoch krvi si môžete pozrieť tu: DAROVANIE_KRVI.pdf.

    • Informatická súťaž iBobor

    • Naša škola sa zapojila do informatickej súťaže iBobor. Koordinátorom súťaže pre školu  je p. uč. Emília Bolčová. Záujemcovia, prihláste sa u koordinátora najneskôr do 31.10.2016. Prihlásiť sa môžu študenti zo všetkých ročníkov.

     Bližšie informácie o súťaži www.ibobor.sk

    • Workshop - 4. ročník

    • Študenti 4. ročníka absolvovali v piatok 9.9.2016 workshop so vzdelávacou firmou EDUCON. Mali možnosť vyskúšať si priebeh pracovného pohovoru, dostali tipy ako sa na pohovor pripraviť a dozvedeli sa mnoho informácií k tejto téme.