Novinky

   • Naši úspešní športovci
    • Naši úspešní športovci

    • V utorok 25. apríla sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v atletických súťažiach a úspešne reprezentovali seba i našu školu. 1. miesto v skoku do výšky obsadila Danica Heráková. 2. miesto získali Matej Štefanko v hode oštepom, Jozefína Bašistová v behu na 1500 m, Danica Heráková v behu na 200 m. 3. miesto obsadili  Danica HerákováJozefína Bašistová, Viktória Brozová a Ema Nagyová v štafete na 4 x 100 m. Danica, Matej, Jozefína, Igor Szabó (hod diskom) postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

    • Čo vieš o hviezdach

    • Žiačka 1. ročníka Lea Szakszonová sa na celomestskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach umiestnila na krásnom 3. mieste a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

   • Stretnutie rodičov 4. ročníka
    • Stretnutie rodičov 4. ročníka

    • Srdečne pozývame rodičov žiakov 4. ročníka na stretnutie rodičov v utorok 25.4.2017 o 16.00 hod. Bude to posledné, rozlúčkové stretnutie, preto prosíme o plnú účasť.

   • Informačný deň - 1., 2. a 3. ročník
    • Informačný deň - 1., 2. a 3. ročník

    • Srdečne pozývame všetkých rodičov našich žiakov 1. až 3. ročníka na informačný deň v utorok 25.4.2017 od 16.00. Budete mať možnosť prebrať potrebné záležitosti nielen s triednymi učiteľmi ale aj s ostatnými vyučujúcimi.

   • Písomné maturity - FOTO
    • Písomné maturity - FOTO

    • Kým sa naši štvrtáci od 14. do 16. marca plne sústredili na zadania písomných maturít, ostatní žiaci mali pripravený bohatý program: návšteva Východoslovenského múzea, výstava v ÚĽUV, duchovné obnovy, výroba sviečok v laboratóriu, prednášky na témy Zdravý šivotný štýl, Fajčenie, Nelegálne drogy, Kyberšikana, Efektívne učenie sa. Niekoľko fotografií z maturít a akcií:  písomné maturity / ÚĽUV  /  voňavé sviečky

   • Projekt EDUCATE
    • Projekt EDUCATE

    • Na začiatku februára mali naši študenti jedinečnú možnosť podebatovať so stážistami z Ukrajiny a Indonézie. Počas celého týždňa mali stážisti na hodinách anglického jazyka pripravené rôzne zaujímavé témy a workshopy. Foto: Projekt EDUCATE

   • Popolcová streda
    • Popolcová streda

    • Zajtra - 1. 3. sa Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Z toho dôvodu je zvyčajná štvrtková svätá omša presunutá na stredu na tretiu hodinu (o 9:45). Vyučovacie hodiny z tretej hodiny stredy sa presúvajú na prvú hodinu vo štvrtok.

    • Krajské kolo Olympiády v NEJ

    • Naši študenti Ján Bočkay a Dárius Strýček obsadili vo svojich kategóriách na Krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku krásne 2. miesta.

     K úspechu im obom srdečne blahoželáme.

    • Rozvrh na obdobie 13.-17. 2. 2017

    • Vzhľadom na to, že budúci týždeň idú naši prváci a s nimi aj niektorí učitelia na lyžiarsky výcvik, mení sa rozvrh na dané obdobie. Rozvrh si môžete nájsť v Rozvrhu a pod záložkou Rozvrh2016-17lyžiarsky.

    • 2 % z dane do 30.4.2017

    • V tomto roku sa naša nová nezisková organizácia PG Kováčska, n.o. zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu aj takouto formou, tlačivo vyhlásenia a bližšie informácie nájdete tu: 2 % z dane.

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia udeľuje študentom gymnázia na 27. 01. 2017 riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno je udelené z dôvodu celodenného vzdelávania pedagógov gymnázia.