Novinky

   • Písomné maturity - FOTO
    • Písomné maturity - FOTO

    • Kým sa naši štvrtáci od 14. do 16. marca plne sústredili na zadania písomných maturít, ostatní žiaci mali pripravený bohatý program: návšteva Východoslovenského múzea, výstava v ÚĽUV, duchovné obnovy, výroba sviečok v laboratóriu, prednášky na témy Zdravý šivotný štýl, Fajčenie, Nelegálne drogy, Kyberšikana, Efektívne učenie sa. Niekoľko fotografií z maturít a akcií:  písomné maturity / ÚĽUV  /  voňavé sviečky

   • Projekt EDUCATE
    • Projekt EDUCATE

    • Na začiatku februára mali naši študenti jedinečnú možnosť podebatovať so stážistami z Ukrajiny a Indonézie. Počas celého týždňa mali stážisti na hodinách anglického jazyka pripravené rôzne zaujímavé témy a workshopy. Foto: Projekt EDUCATE

   • Popolcová streda
    • Popolcová streda

    • Zajtra - 1. 3. sa Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Z toho dôvodu je zvyčajná štvrtková svätá omša presunutá na stredu na tretiu hodinu (o 9:45). Vyučovacie hodiny z tretej hodiny stredy sa presúvajú na prvú hodinu vo štvrtok.

    • Krajské kolo Olympiády v NEJ

    • Naši študenti Ján Bočkay a Dárius Strýček obsadili vo svojich kategóriách na Krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku krásne 2. miesta.

     K úspechu im obom srdečne blahoželáme.

    • Rozvrh na obdobie 13.-17. 2. 2017

    • Vzhľadom na to, že budúci týždeň idú naši prváci a s nimi aj niektorí učitelia na lyžiarsky výcvik, mení sa rozvrh na dané obdobie. Rozvrh si môžete nájsť v Rozvrhu a pod záložkou Rozvrh2016-17lyžiarsky.

    • 2 % z dane do 30.4.2017

    • V tomto roku sa naša nová nezisková organizácia PG Kováčska, n.o. zaregistrovala do zoznamu prijímateľov 2 % z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu aj takouto formou, tlačivo vyhlásenia a bližšie informácie nájdete tu: 2 % z dane.

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia udeľuje študentom gymnázia na 27. 01. 2017 riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno je udelené z dôvodu celodenného vzdelávania pedagógov gymnázia.

   • Predvianočná atmosféra
    • Predvianočná atmosféra

    • V posledný deň pred vianočnými prázdninami si študenti v triedach pripravili svoj vlastný program. Všetci spoločne sme však začali sv. omšou, pri ktorej si náš pán riaditeľ pripomenul študentské časy z konzervatória.

   • Gödöllő 8.12.2016
    • Gödöllő 8.12.2016

    • S podporou Košického samosprávneho kraja sme v roku 2016 spustili 1. ročník projektu "Premontrei Košiciam". V rámci tohto projektu naši študenti a pedagógovia navštívili gymnázium v maďarskom Gödöllő, kde odohrali priateľský zápas vo futsale.