Novinky

    • 2. kolo prijímacích skúšok

    • Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018. Prihlášku na štúdium, potvrdenú základnou školou, je potrebné doručiť do 14.6.2017. Prijímacia skúška sa uskutoční na našej škole v utorok 20.6.2017.

    • Výsledky prijímacích skúšok

    • Výsledky prijímacích skúšok si môžete pozrieť tu Prijimacky-vysledky.pdf. Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí si môže rodič vyzdvihnúť osobne vo štvrtok od 14:00 od 16:00 a v piatok od 8:00 do 14:00. Nevyzdvihnuté rozhodnutia budú zaslané poštou. Zápis prijatých uchádzačov bude 15. a 18. 5. 2017 v čase 9:00 - 17:00. V prípade, že Vám žiaden termín zápisu nevyhovuje, kontaktujte školu telefonicky alebo emailom. Krátky spravodajský spot z prijímačiek od TV Košice si môžete pozrieť na https://www.tvkosice.sk/video/59146f0a4526ca57c0030af2.

    • Prijímacie skúšky

    • V dňoch 9. a 11. 5. 2017 sa budú konať prijímacie skúšky na našu školu. Bližšie informácie nájdete tu: Prijimacia_skuska-instrukcie_na_web(1).pdf 

     V prípade, že ste poslali prihlášku na našu školu a najneskôr do 5. 5. 2017 nedostanete pozvánku na prijímacie skúšky, kontaktujte nás telefonicky, osobne alebo e-mailom.

   • Naši úspešní športovci
    • Naši úspešní športovci

    • V utorok 25. apríla sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v atletických súťažiach a úspešne reprezentovali seba i našu školu. 1. miesto v skoku do výšky obsadila Danica Heráková. 2. miesto získali Matej Štefanko v hode oštepom, Jozefína Bašistová v behu na 1500 m, Danica Heráková v behu na 200 m. 3. miesto obsadili  Danica HerákováJozefína Bašistová, Viktória Brozová a Ema Nagyová v štafete na 4 x 100 m. Danica, Matej, Jozefína, Igor Szabó (hod diskom) postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

    • Čo vieš o hviezdach

    • Žiačka 1. ročníka Lea Szakszonová sa na celomestskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach umiestnila na krásnom 3. mieste a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

   • Stretnutie rodičov 4. ročníka
    • Stretnutie rodičov 4. ročníka

    • Srdečne pozývame rodičov žiakov 4. ročníka na stretnutie rodičov v utorok 25.4.2017 o 16.00 hod. Bude to posledné, rozlúčkové stretnutie, preto prosíme o plnú účasť.

   • Informačný deň - 1., 2. a 3. ročník
    • Informačný deň - 1., 2. a 3. ročník

    • Srdečne pozývame všetkých rodičov našich žiakov 1. až 3. ročníka na informačný deň v utorok 25.4.2017 od 16.00. Budete mať možnosť prebrať potrebné záležitosti nielen s triednymi učiteľmi ale aj s ostatnými vyučujúcimi.

   • Písomné maturity - FOTO
    • Písomné maturity - FOTO

    • Kým sa naši štvrtáci od 14. do 16. marca plne sústredili na zadania písomných maturít, ostatní žiaci mali pripravený bohatý program: návšteva Východoslovenského múzea, výstava v ÚĽUV, duchovné obnovy, výroba sviečok v laboratóriu, prednášky na témy Zdravý šivotný štýl, Fajčenie, Nelegálne drogy, Kyberšikana, Efektívne učenie sa. Niekoľko fotografií z maturít a akcií:  písomné maturity / ÚĽUV  /  voňavé sviečky

   • Projekt EDUCATE
    • Projekt EDUCATE

    • Na začiatku februára mali naši študenti jedinečnú možnosť podebatovať so stážistami z Ukrajiny a Indonézie. Počas celého týždňa mali stážisti na hodinách anglického jazyka pripravené rôzne zaujímavé témy a workshopy. Foto: Projekt EDUCATE

   • Popolcová streda
    • Popolcová streda

    • Zajtra - 1. 3. sa Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Z toho dôvodu je zvyčajná štvrtková svätá omša presunutá na stredu na tretiu hodinu (o 9:45). Vyučovacie hodiny z tretej hodiny stredy sa presúvajú na prvú hodinu vo štvrtok.

    • Krajské kolo Olympiády v NEJ

    • Naši študenti Ján Bočkay a Dárius Strýček obsadili vo svojich kategóriách na Krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku krásne 2. miesta.

     K úspechu im obom srdečne blahoželáme.