Novinky

    • Vchod do budovy

    • Vzhľadom na to, že križovatka Kováčskej a Univerzitnej ulice je v rekonštrukcii, od 4. 9. 2017 nebude možné vojsť do budovy cez hlavný vchod z tejto križovatky. Dočasný vchod do budovy je z Univerzitnej ulice (vojsť na ňu sa dá len cez Hlavnú ulicu) cez bránu do dvora a odtiaľ do budovy.

    • Začiatok školského roka

    • Končia sa prázdniny a začína sa nový školský rok 2017/2018. Jeho slávnostne otvorenie bude 4.9.2016 o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach, kam srdečne pozývame aj rodičov našich žiakov a priateľov Premonštrátskeho gymnázia. 

     Tešime sa na Vássmiley 

    • Stretnutie rodičov budúceho 1. ročníka

    • Srdečne pozývame rodičov našich budúcich prvákov na informatívne stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 28.6.2017 o 16.30 hod. v priestoroch gymnázia. Predstavíme Vám pedagogický zbor a poskytneme základné informácie k vzdelávaniu na našej škole a k začiatku školského roka.

    • 2. kolo prijímacích skúšok

    • Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018. Prihlášku na štúdium, potvrdenú základnou školou, je potrebné doručiť do 14.6.2017. Prijímacia skúška sa uskutoční na našej škole v utorok 20.6.2017.

    • Výsledky prijímacích skúšok

    • Výsledky prijímacích skúšok si môžete pozrieť tu Prijimacky-vysledky.pdf. Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí si môže rodič vyzdvihnúť osobne vo štvrtok od 14:00 od 16:00 a v piatok od 8:00 do 14:00. Nevyzdvihnuté rozhodnutia budú zaslané poštou. Zápis prijatých uchádzačov bude 15. a 18. 5. 2017 v čase 9:00 - 17:00. V prípade, že Vám žiaden termín zápisu nevyhovuje, kontaktujte školu telefonicky alebo emailom. Krátky spravodajský spot z prijímačiek od TV Košice si môžete pozrieť na https://www.tvkosice.sk/video/59146f0a4526ca57c0030af2.

    • Prijímacie skúšky

    • V dňoch 9. a 11. 5. 2017 sa budú konať prijímacie skúšky na našu školu. Bližšie informácie nájdete tu: Prijimacia_skuska-instrukcie_na_web(1).pdf 

     V prípade, že ste poslali prihlášku na našu školu a najneskôr do 5. 5. 2017 nedostanete pozvánku na prijímacie skúšky, kontaktujte nás telefonicky, osobne alebo e-mailom.

   • Naši úspešní športovci
    • Naši úspešní športovci

    • V utorok 25. apríla sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v atletických súťažiach a úspešne reprezentovali seba i našu školu. 1. miesto v skoku do výšky obsadila Danica Heráková. 2. miesto získali Matej Štefanko v hode oštepom, Jozefína Bašistová v behu na 1500 m, Danica Heráková v behu na 200 m. 3. miesto obsadili  Danica HerákováJozefína Bašistová, Viktória Brozová a Ema Nagyová v štafete na 4 x 100 m. Danica, Matej, Jozefína, Igor Szabó (hod diskom) postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

    • Čo vieš o hviezdach

    • Žiačka 1. ročníka Lea Szakszonová sa na celomestskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach umiestnila na krásnom 3. mieste a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

   • Stretnutie rodičov 4. ročníka
    • Stretnutie rodičov 4. ročníka

    • Srdečne pozývame rodičov žiakov 4. ročníka na stretnutie rodičov v utorok 25.4.2017 o 16.00 hod. Bude to posledné, rozlúčkové stretnutie, preto prosíme o plnú účasť.

   • Informačný deň - 1., 2. a 3. ročník
    • Informačný deň - 1., 2. a 3. ročník

    • Srdečne pozývame všetkých rodičov našich žiakov 1. až 3. ročníka na informačný deň v utorok 25.4.2017 od 16.00. Budete mať možnosť prebrať potrebné záležitosti nielen s triednymi učiteľmi ale aj s ostatnými vyučujúcimi.