Novinky

    • Ruženec

    • V rámci akcie "Milión detí sa modlí ruženec" zajtra 18. 10. namiesto svätej omše o 8:00 sa budú študenti modliť v kostole ruženec. Študenti, ktorí sa chcú predmodlievať, nech prídu pred ôsmou do sakristie.

    • Milí rodičia prvákov,

    • Vaše deti  budú mať vo štvrtok  13.9. účelové cvičenie v Jasove. Jeho súčasťou bude návšteva Jasovského opátstva a o cca 12.00 v Jasovskej doline podávanie  guľášu z diviny. Srdečne  Vás na túto akciu  pozývame. Máte jedinečnú možnosť uvidieť Vaše deti v novom kolektíve, zapojené do učebného procesu, navštíviť priestory Jasovského kláštora, kostola, priľahlého francúzskeho parku a tak isto ochutnať skvelý lesnícky guľáš.

     Doprava žiakov je zabezpečená objednaným autobusom, rodičia sa dopravia sami. Prosíme Vás, aby ste nám do utorka 11.9. do 9.00 dali vedieť (telefonicky alebo e-mailom), či chcete prísť, aby bolo guľášu dosť pre všetkých.

     S úctou  vedenie Premonštrátskeho gymnázia

    • Stretnutie rodičov

    • Rodičom naších študentov ponúkame možnosť prísť sa informovať o výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov. V utorok 25. 09. 2018 v čase 16:00 - 17:30 Vám budú k dispozícii triedni učitelia aj ostatní vyučujúci. 

    • Začiatok školského roka

    •  

     Prázdniny končia a ako každý rok začína nový školský rok 2018/2019. Slávnostné otvorenie bude 3.9.2018 o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach. Všetci žiaci aj rodičia sú srdečne vítaní. Potom sa študenti v sprievode triednych učiteľov presunú do budovy Premonštrátskeho gymnázia. Tešíme sa na Vás.

      

    • Opravný termín EČ MS 2018

    • AJB2

     5. 9. 2018 - Stredná zdravotnícka škola,  Moyzesova 17,  040 01 Košice  (9.00)

     MAT

     6. 9. 2018 -  Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča,  Bernolákova 21,  080 01 Prešov (9.00)

      Pre bližšie informácie kontaktujte školu.

    • Stretnutie rodičov budúcich prvákov

    • V utorok 26. 6. 2018 o 17:00 sa uskutoční prvé stretnutie rodičov žiakov, ktorí v budúcom roku budú prvákmi našej školy. Rodičia budú predstavení učitelia školy, budú oboznámení so základnými údajmi a organizačnými informáciami. Všetci rodičia budúcoročných prvákov sú pozvaní a vítaní.

    • 2. kolo prijímacích skúšok

    • Riaditeľ Premonštrátskeho gymnázia rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019. Prihlášku na štúdium, potvrdenú základnou školou, je potrebné doručiť do 14.6.2018. Prijímacia skúška sa uskutoční na našej škole v utorok 19.6.2018.

    • Výsledky prijímacích skúšok - 2. termín

    • Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok si môžete pozrieť tu Vysledky-2termin.pdf. Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí si môže rodič vyzdvihnúť osobne v piatok 18. 5. od 9:00 od 16:0. Nevyzdvihnuté rozhodnutia budú v pondelok zaslané poštou. Zápis prijatých uchádzačov bude 24. a 25. 5. 2018 v čase 9:00 - 16:30. V prípade, že Vám žiaden termín zápisu nevyhovuje, kontaktujte školu telefonicky alebo emailom.

    • Výsledky prijímacích skúšok - 1.termín

    • Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok si môžete pozrieť tu Vysledky-1termin.pdf. Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí si môže rodič vyzdvihnúť osobne v utorok 15. 5. od 9:00 od 16:30. Nevyzdvihnuté rozhodnutia budú v stredu zaslané poštou. Zápis prijatých uchádzačov bude 24. a 25. 5. 2018 v čase 9:00 - 16:30. V prípade, že Vám žiaden termín zápisu nevyhovuje, kontaktujte školu telefonicky alebo emailom.

    • Zmena rozvrhu

    • Vo štvrtok 10. 5. 2018 sa bude vyučovať podľa utorkového rozvrhu. Namiesto prvej hodiny však bude svätá omša.

    • Prípravný kurz na prijímacie skúšky

    • Oznamujeme záujemcom prípravného kurzu, že došlo k malej zmene, bude len jedna skupina študentov, z toho 21.4. - bude príprava zo SJ a 5.5.2018 - príprava z M. Dodrží sa pôvodný časový harmonogram so začiatkom o 9.00 hod., viď oznam nižšie.