Novinky

    • Spomienka na nezabudnuteľné dni v severnom Devone v Anglicku

    • Naši spolužiaci sa v minulom školskom roku zúčastnili týždňového jazykového pobytu vo Veľkej Británii, ktorý im umožnil rozvinúť ich jazykové a komunikačné schopnosti.

     Za tento týždeň spoznali veľa nových miest, vytvorili si nové priateľstvá so zahraničnými žiakmi a vyskúšali si život v pravej britskej rodine. V krátkom videu a foto prezentácii vám ukážeme, aký zaujímavý pobyt prežili naši žiaci v nádhernej juhozápadnej časti Anglicka v bezprostrednej blízkosti atlantického oceánu.

     Video a foto  prezentáciu pre nás pripravil  Samuel Nagy zo 4. A triedy, ktorý sa výletu zúčastnil.

    • Naša "kvapka".

    • všetkým, ktorí sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi na našej škole. Účastníkov bolo veľa a šestnásti z nich,  vďaka ich "kvapke" krvi, pomôžu zachrániť ľudské životy.Obrovské ĎAKUJEME.

   • Študentská kvapka krvi
    • Študentská kvapka krvi

    • Po dobrých skúsenostiach z minulého roku, sme sa rozhodli aj tento rok zapojiť do darovania krvi. V stredu 21.11.2018 sa v čase medzi 8.00 a 11.00 hod. uskutoční na našej škole mobilný odber krvi. Srdečne pozývame študentov vo veku od 18 rokov, ich rodinných príslušníkov a aj iných záujemcov, aby sa zúčastnili a pomohli tak zachrániť niečí život. Inštrukcie pre darcov krvi nájdete tu: Instrukcie_pre_darcov_krvi.pdf. Podrobnejšie informácie o darcovstve a odberoch krvi si môžete pozrieť tu: DAROVANIE_KRVI.pdf.

    • Skrátené vyučovanie

    • Zajtra, 16. 11. 2018 sa vyučuje podľa skráteného režimu, teda hodiny aj prestávky budú skrátené. Presný časový harmonogram je uvedený v Školskom poriadku.

    • Ruženec

    • V rámci akcie "Milión detí sa modlí ruženec" zajtra 18. 10. namiesto svätej omše o 8:00 sa budú študenti modliť v kostole ruženec. Študenti, ktorí sa chcú predmodlievať, nech prídu pred ôsmou do sakristie.

    • Milí rodičia prvákov,

    • Vaše deti  budú mať vo štvrtok  13.9. účelové cvičenie v Jasove. Jeho súčasťou bude návšteva Jasovského opátstva a o cca 12.00 v Jasovskej doline podávanie  guľášu z diviny. Srdečne  Vás na túto akciu  pozývame. Máte jedinečnú možnosť uvidieť Vaše deti v novom kolektíve, zapojené do učebného procesu, navštíviť priestory Jasovského kláštora, kostola, priľahlého francúzskeho parku a tak isto ochutnať skvelý lesnícky guľáš.

     Doprava žiakov je zabezpečená objednaným autobusom, rodičia sa dopravia sami. Prosíme Vás, aby ste nám do utorka 11.9. do 9.00 dali vedieť (telefonicky alebo e-mailom), či chcete prísť, aby bolo guľášu dosť pre všetkých.

     S úctou  vedenie Premonštrátskeho gymnázia

    • Stretnutie rodičov

    • Rodičom naších študentov ponúkame možnosť prísť sa informovať o výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov. V utorok 25. 09. 2018 v čase 16:00 - 17:30 Vám budú k dispozícii triedni učitelia aj ostatní vyučujúci. 

    • Začiatok školského roka

    •  

     Prázdniny končia a ako každý rok začína nový školský rok 2018/2019. Slávnostné otvorenie bude 3.9.2018 o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach. Všetci žiaci aj rodičia sú srdečne vítaní. Potom sa študenti v sprievode triednych učiteľov presunú do budovy Premonštrátskeho gymnázia. Tešíme sa na Vás.