Pomoc škole

Forma pomoci škole

Číslo účtu pre dobrovoľných darcov, dobrodincov a prispievateľov: 

1195233000/1111   UniCredit Bank Slovakia

IBAN SK78 1111 0000 0011 9523 3000

SWIFT UNCRSKBX

 

Ďakujeme Vám za akúkoľvek formu pomoci.

Novinky

Kontakt

 • Premonštrátske gymnázium
  Kováčska 28, 040 01 Košice

  gymnazium.premonstrati@gmail.com
 • +421 (0)55-685 43 84 - informácie ( vrátnica )
  +421 (0)55 625 00 23 - pevná linka - kancelária

  +421 918 193 715 - sekretariát (spisakova@kovacska.sk)
  ekonómka školy - hricisinova@kovacska.sk

Fotogaléria