Novinky

    • Deň otvorených dverí 17.12.2014

    • Srdečne pozývame žiakov 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov a učiteľov, známych a priateľov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 17. decembra 2014 od 10.00 do 18.00 hod. v priestoroch Premonštrátskeho gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach. Bližšie informácie a program DOD si môžete pozrieť  tu   Pozvanka_a_program_DOD_2014.pdf

    • Zmena rozvrhu - prikázaný sviatok

    • V pondelok 8.12.2014 máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Vyučovanie sa začne o 9.00 celoškolskou sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice. Po omši sa študenti zúčastnia exkurzie v Technickom múzeu v Košiciach.

     V tento deň budú zároveň prebiehať prípravy na Deň otvorených dverí a Vianočnú burzu. Všetci študenti, zruční aj menej zruční smiley sú srdečne vítaní. Za každú ruku priloženú k spoločnému dielu budeme vďační.

    • Riaditeľské voľno

    • V piatok 14.11.2014 udeľuje riaditeľ školy všetkým študentom riaditeľské voľno pri príležitosti Imatrikulačnej slávnosti, ktorá sa bude konať v tento deň.

    • Stretnutie rodičov

    • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutie rodičov, ktoré sa bude konať dňa  12.11.2014 v čase  o 17:00 v priestoroch gymnázia na Kováčskej 28. Počas tohto stretnutia je potrebné sformovať Radu rodičov, preto je dôležitá účasť Vás všetkých. Ďalej sa dozviete informácie o chystaných školských akciách (Imatrikulácia, Lyžiarsky výcvik...) a vyučujúci Vašich detí Vám budú k dispozícii pre prípadné otázky.  

    • "Živá knižnica" na Premonštrátskom gymnáziu

    • V utorok 28.10.2014 mali študenti nášho gymnázia počas hodín Občianskej náuky možnosť navštíviť "Živú knižnicu" organizácie Amnesty International Slovensko.

     V Živej knižnici si študenti namiesto knižiek môžu požičať osobu so zaujímavým životným príbehom, s ktorou by sa v reálnom živote pravdepodobne nikdy neporozprávali a spýtať sa jej na všetko, čo ich bude zaujímať. Sú to príslušníci a príslušníčky menšín žijúcich u nás. Fotky z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume. Viac informácií nájdete tu.

    • Exkurzia vo vedeckej knižnici

    • V pondelok 27.10.2014 navštívili študenti 1. ročníka počas hodín anglického jazyka Vedeckú knižnicu v Košiciach, kde sa oboznámili s hlavnými úlohami Britského centra a Študovne InfoUSA. Zároveň mali možnosť prezrieť si zbierku britských a amerických publikácií, periodík a odbornej literatúry. Fotky z exkurzie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

    • Správna voľba povolania 2014

    • V utorok a stredu  21.10. a 22.10.2014 sa uskutoční v priestoroch SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach 4. ročník podujatia "Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu", na ktorom sa zúčastní aj naše gymnázium.

     Tešíme sa na stretnutie s Vami.

    • Účelové cvičenie 1. ročník

    • Dňa 1.10.2014 (streda), sa žiaci 1. ročníka zúčastnia účelového cvičenia v Poľove. Zraz je na autobus.zastávke Poľov - konečná medzi 8.50 až 9.00. Náplň: Orientácia v teréne, zdravotná príprava, civilná ochrana, nepovinné:jazda na koni /zabezpečené inštruktorkou/ + starostlivosť o kone. Doniesť:Oblečenie športové + desiata+ pitný režim.

    • Účelové cvičenie pre 2. ročník

    • V piatok 5.9.2014 sa žiaci druhého ročníka zúčastnili účelového cvičenia, počas ktorého absolvovali základný výcvik pre splav Hornádu. Jakub Miščo z 2.B natočil zaujímavé video, ktoré prestrihal a doplnil hudobným podmazom. Výsledok jeho práce si môžete pozrieť tu  http://youtu.be/GxQfa1MEh-E

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 začne 2.9.2014 (utorok) o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach, kam srdečne pozývame aj rodičov našich žiakov a priateľov Premonštrátskeho gymnázia. Po sv. omši sa žiaci presunú do tried, kde budú prebiehať triednické hodiny a žiaci si prevezmú učebnice.

    • ISIC karty pre budúcich prvákov

    • Budúci prváci, ktorí vyplatili poplatok za ISIC kartu, si ju môžu vyzdvihnúť pred začiatkom školského roka v pracovných dňoch od 20.8. do 28.8.2014 v čase od 9.00 do 14.00 hod., prípadne podľa telefonického dohovoru s ekonómkou školy. Kartu je možné prebrať aj na rodičovskom združení pre budúcich prvákov dňa 28.8.2014 o 17.00. Platnosť kariet začína od 1.9.2014.

      

   • Prípravy na nový školský rok
    • Prípravy na nový školský rok

    • V priestoroch nášho gymnázia prebiehajú prípravy na nový školský rok 2014/2015. Okrem novej digitálnej učebne vybavenej interaktívnou tabuľou sa v týchto dňoch pripravuje a zariaďuje aj Prírodovedné laboratórium. Aktuálne fotky z laboratória si môžete pozrieť vo fotalbume.

    • Ukončenie školského roka

    • Dňa 27.6.2014 (piatok) slávnostne ukončíme školský rok 2013/2014  svätou omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice o 9.00 hod.. Po sv. omši slávnostne odovzdáme našim študentom koncoročné vysvedčenie.

     Všetkým študentom a pedagógom prajeme príjemne strávené chvíle zaslúženého odpočinku.