Novinky

    • Riaditeľské voľno

    • Po skončení vianočných prázdnin udeľuje riaditeľ gymnázia na piatok 8. 1. 2016 riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje v pondelok 11. 1. 2016. smiley

    • Program 22.12.2015

    • V utorok 22.12.2015 sa vyučovanie začína sv. omšou o 8.00 v kostole Najsvätejšej Trojice. Po omši má každá trieda pripravený program so svojou triednou profesorkou do 12.00. Potom si všetci zaželáme požehnané sviatky a rozídeme sa na prázdniny.

    • Informačný deň

    • Pozývame rodičov žiakov Premonštrátskeho gymnázia na informačný deň, ktorý sa uskutoční v utorok 15.12.2015 od 16.00 do cca 17.00 hod. v priestoroch školy. Budú prebiehať triedne aktívy a zároveň budete mať možnosť konzultovať výsledky vašich detí s jednotlivými vyučujúcimi.

    • Deň otvorených dverí

    • Vo štvrtok 17.12.2015 pripravujeme na Premonštrátskom gymnáziu Deň otvorených dverí. Všetci ste srdečne pozvaní. Budete sa môcť zúčastniť na otvorených hodinách, prezrieť si priestory školy a porozprávať sa s pedagógmi a študentami. Tešíme sa na stretnutie.

    • Prikázaný sviatok

    • V utorok 8.12. máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. V tento deň začíname sv. omšou o 9.00 v kostole Najsvätejšej trojice. Po nej sú pre Vás pripravené zaujímavé prednášky a besedy na rôzne témy.

     Zároveň sa budeme pripravovať na DOD. Študenti, ktorí chcú pomôcť s pečením a zdobením medovníkov, hláste sa v pondelok u p. ekonómky. Zruční a kreatívni študenti, hláste sa u p. zástupkyne na výrobu vianočných drobností.

    • Bufet - PGK, JA Firma

    • Študentská firma založená Vašimi spolužiakmi v rámci krúžku Aplikovanej ekonómie chystá pre Vás spustenie školského bufetu. V týchto dňoch si môžete cez prestávky kúpiť akcie firmy, ktoré Vás oprávňujú podieľať sa na hospodárskom výsledku firmy. Jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 €.

    • Výstava PRO EDUCO

    • cid:image004.jpg@01D105A1.057EBAC0

     V dňoch 24.11. - 26.11. máte možnosť porozprávať sa s našimi pedagógmi a študentami na výstave PRO EDUCO v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.

    • Riaditeľské voľno

    • Na 16. 11. 2015 udeľuje riaditeľ gymnázia riaditeľské voľno. Veríme, že ho študenti využijú na svedomitú prípravu na vyučovanie.smiley

    • Imatrikulácia

    • V piatok 13.11.2015 sa uskutoční slávnosť Imatrikulácie. Oficiálna časť sa začína v Kostole Najsvätejšej Trojice o 17.45 hod.

    • Skrátené vyučovanie 13.11.2015

    • Z dôvodu príprav na slávnosť Imatrikulácie sa vyučovanie v piatok 13.11.2015 skracuje podľa časového rozvrhu uvedeného v školskom poriadku. Presný rozpis trvania vyučovacích hodín nájdete aj na výveskách v škole.

    • Vybavenie prírodovedného laboratória

    • V týchto dňoch sa ukončuje realizácia projektu na Vybavenie prírodovedného laboratória potrebnými učebnými pomôckami. Vďaka dotácii od Konferencie biskupov Slovenska a ďalším darcom sa nám podarilo zakúpiť pomôcky na Biológiu, Chémiu a Fyziku.

    • India - všetky farby orientu

    • Vo štvrtok 12.11.2015 sa žiaci 2. a 3. ročníka ročníka zúčastnia vzdelávacieho projektu Svet okolo nás v programe "India - všetky farby Orientu".  Zraz žiakov je pred kinom Úsmev o 7:45 hod. Po ukončení projekcie sa žiaci v sprievode pedagogického dozoru presunú do školy, kde bude od tretej hodiny prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

    • KOŽAZ - inštrukcie

    • Žiaci 3. ročníka sa v dňoch 16. - 18. septembra zúčastnia kurzu KOŽAZ. V stredu 16.9. je naplánovaná exkurzia do Opálových baní v Dubníku. Zraz je na parkovisku pred Jumbom o 8.15. Zoberte si stravu (špekačky/ slaninu atď.) a pitný režim na celý deň, bude opekanie. Do baní sa treba veľmi dobre obliecť a obuť trackingovú obuv, sú tam 4°C. Pobyt v bani bude 3/4 hodiny. Je potrebné zobrať si so sebou kartičku poistenca a 5 € na vstupné, doprava je hradená školou. Predpokladaný návrat je v poobedňajších hodinách. Program na štvrtok a piatok sa dozviete v stredu v autobuse.