Novinky

    • Informačný deň

    • Pozývame rodičov žiakov Premonštrátskeho gymnázia na informačný deň, ktorý sa uskutoční v utorok 15.12.2015 od 16.00 do cca 17.00 hod. v priestoroch školy. Budú prebiehať triedne aktívy a zároveň budete mať možnosť konzultovať výsledky vašich detí s jednotlivými vyučujúcimi.

    • Deň otvorených dverí

    • Vo štvrtok 17.12.2015 pripravujeme na Premonštrátskom gymnáziu Deň otvorených dverí. Všetci ste srdečne pozvaní. Budete sa môcť zúčastniť na otvorených hodinách, prezrieť si priestory školy a porozprávať sa s pedagógmi a študentami. Tešíme sa na stretnutie.

    • Prikázaný sviatok

    • V utorok 8.12. máme prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie. V tento deň začíname sv. omšou o 9.00 v kostole Najsvätejšej trojice. Po nej sú pre Vás pripravené zaujímavé prednášky a besedy na rôzne témy.

     Zároveň sa budeme pripravovať na DOD. Študenti, ktorí chcú pomôcť s pečením a zdobením medovníkov, hláste sa v pondelok u p. ekonómky. Zruční a kreatívni študenti, hláste sa u p. zástupkyne na výrobu vianočných drobností.

    • Bufet - PGK, JA Firma

    • Študentská firma založená Vašimi spolužiakmi v rámci krúžku Aplikovanej ekonómie chystá pre Vás spustenie školského bufetu. V týchto dňoch si môžete cez prestávky kúpiť akcie firmy, ktoré Vás oprávňujú podieľať sa na hospodárskom výsledku firmy. Jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 €.

    • Výstava PRO EDUCO

    • cid:image004.jpg@01D105A1.057EBAC0

     V dňoch 24.11. - 26.11. máte možnosť porozprávať sa s našimi pedagógmi a študentami na výstave PRO EDUCO v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.

    • Riaditeľské voľno

    • Na 16. 11. 2015 udeľuje riaditeľ gymnázia riaditeľské voľno. Veríme, že ho študenti využijú na svedomitú prípravu na vyučovanie.smiley

    • Imatrikulácia

    • V piatok 13.11.2015 sa uskutoční slávnosť Imatrikulácie. Oficiálna časť sa začína v Kostole Najsvätejšej Trojice o 17.45 hod.

    • Skrátené vyučovanie 13.11.2015

    • Z dôvodu príprav na slávnosť Imatrikulácie sa vyučovanie v piatok 13.11.2015 skracuje podľa časového rozvrhu uvedeného v školskom poriadku. Presný rozpis trvania vyučovacích hodín nájdete aj na výveskách v škole.

    • Vybavenie prírodovedného laboratória

    • V týchto dňoch sa ukončuje realizácia projektu na Vybavenie prírodovedného laboratória potrebnými učebnými pomôckami. Vďaka dotácii od Konferencie biskupov Slovenska a ďalším darcom sa nám podarilo zakúpiť pomôcky na Biológiu, Chémiu a Fyziku.

    • India - všetky farby orientu

    • Vo štvrtok 12.11.2015 sa žiaci 2. a 3. ročníka ročníka zúčastnia vzdelávacieho projektu Svet okolo nás v programe "India - všetky farby Orientu".  Zraz žiakov je pred kinom Úsmev o 7:45 hod. Po ukončení projekcie sa žiaci v sprievode pedagogického dozoru presunú do školy, kde bude od tretej hodiny prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

    • KOŽAZ - inštrukcie

    • Žiaci 3. ročníka sa v dňoch 16. - 18. septembra zúčastnia kurzu KOŽAZ. V stredu 16.9. je naplánovaná exkurzia do Opálových baní v Dubníku. Zraz je na parkovisku pred Jumbom o 8.15. Zoberte si stravu (špekačky/ slaninu atď.) a pitný režim na celý deň, bude opekanie. Do baní sa treba veľmi dobre obliecť a obuť trackingovú obuv, sú tam 4°C. Pobyt v bani bude 3/4 hodiny. Je potrebné zobrať si so sebou kartičku poistenca a 5 € na vstupné, doprava je hradená školou. Predpokladaný návrat je v poobedňajších hodinách. Program na štvrtok a piatok sa dozviete v stredu v autobuse.

    • CVČ - prihlasovanie do krúžkov

    • V týchto dňoch prebieha zápis na krúžky do školského Centra voľného času pre žiakov našej školy a ďalších záujemcov. Vypísanú prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr 16.9.2015, podpísaný vzdelávací poukaz do 25.9.2015. Prosíme o dodržanie týchto termínov. Bližšie informácie a tlačivo prihlášky poskytneme na požiadanie. Zoznam ponúkaných krúžkov si môžete pozrieť tu Zoznam_kruzkov_20152016.pdf

    • Slávnostné otvorenie školského roka

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 začne 2.9.2015 (streda) o 9.00 hod. sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice na Hlavnej 67 v Košiciach, kam srdečne pozývame aj rodičov našich žiakov a priateľov Premonštrátskeho gymnázia. Po sv. omši sa žiaci presunú do tried, kde budú prebiehať triednické hodiny.  Učebnice sa budú preberať vo štvrtok 3.9.2015.

    • ISIC karty

    • Isic karty pre budúcich prvákov sú už na škole. Môžete si ich vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00, prípadne pri nástupe do školy 2.9.2015.

     Žiaci vyšších ročníkov si môžu zakúpiť známku ISIC 09/2016 na aktuálny školský rok, ktorá im umožní naďalej využívať zľavy v obchodoch, kinách, prevádzkach s občerstvením, množstvo študentských zľiav v zahraničí atď. K novej známke dostanete viac ako 50 špeciálnych kupónov s extra zľavami. Súčasná platnosť preukazu vyprší 30.9.2015.