Úspechy našich študentov

    • Školský rok 2016/2017

    •  

     Matúš Medveď, Max Revický, Róbert Dančišin, Markus Timko a Tomáš Belovič - celoslovenská súťaž Fyzikálny náboj FKS - 29. miesto zo 41 zúčastnených družstiev

     Matúš Medveď, Matúš Revický a Martin Seman - Matematický viacboj na Gymnáziu ALejová -  4. miesto 

     Alex Marko  1. A - Školské majtrovstvá v zrýchlenom šachu 2016 Košického kraja - 2.miesto a postup na celoslovenské kolo

     Ján Bočkay a Dárius Strýček - Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2. miesta v kategóriách 2B a  2C 

     Lea Szakszonová - Celomestské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach - 3. miesto a postup na krajské kolo 

     Atletické súťaže: 1. miesto Danica Heráková - skok do výšky

                                2. miesto Matej Štefanko hod oštepom, Jozefína Bašistová beh na 1500m, Danica Heráková beh na 200 m

                                3. miesto  Danica Heráková,  Jozefína Bašistová, Viktória Brozová a Ema Nagyová v štafete na 4 x 100 m

                                4. miesto  Igor Szabó - hod diskom