Novinky

    • Geografická olympiáda

    • logo1%20fareb- Matúš Revický, študent 3.A, sa na celoštátnom kole Geografickej olympiády umiestnil vo svojej kategórii na krásnom 3. mieste. Srdečne blahoželáme k úspechu.

    • Hviezdoslavov Kubín 2016

    • V stredu 2Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Hviezdoslavov kubín0. apríla sa uskutočnilo regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína. Kristína Štelbaská z 2.B sa umiestnila na krásnom 2. mieste v prednese poézie a postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

    • ISIC karty - MHD

    • V súčasnosti majú všetci študenti ISIC karty platné na dopravu do 30.6.2016. V prípade, že si na ISICu chcete v apríli dobiť predplatný časový lístok MHD na 3 mesiace (jeho platnosť zasahuje do júla), je potrebné kartu priložiť najskôr k terminálu u ekonómky školy. Bez tohto úkonu Vám na DPMK trojmesačník nedobijú.

    • Informačný deň

    • Pozývame rodičov žiakov Premonštrátskeho gymnázia na informačný deň, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 31.3.2016 od 16.00 do 17.30 hod. v priestoroch školy. Budú prebiehať triedne aktívy a zároveň budete mať možnosť konzultovať výsledky vašich detí s jednotlivými vyučujúcimi. Rodičov žiakov 1. ročníka prosíme o plnú účasť, nakoľko o 17.00 je pre Vás naplánované stretnutie s p. riaditeľom.

    • Športová súťaž v bedmintone dievčat

    • V pondeloVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt bedmintonk 21.3.2016 sa konalo v Košiciach regionálne finále VII. ročníka dlhodobých športových súťaží v bedmintone dievčat. Barbora Koniarová a Patrícia Slabejová z 3.B sa umiestnili na krásnom   3. mieste.    Srdečne blahoželáme.

    • Geografická olympiáda

    • https://zspoziarnickake.edupage.org/photos/skin/clipart/thumbs/max128x128trglobus.jpgMatúš Revický, študent 3.A triedy obsadil vo štvrtok 10. marca na krajskom kole Geografickej olympiády krásne 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

    • Týždeň almužny

    • Premonštrátske gymnázium  vyhlasuje zbierku na pomoc núdznym rodinám pod názvom TÝŽDEŇ ALMUŽNY. V týždni od 7. 3. 2016 do 11. 3. 2016 sa každý študent, pedagóg  gymnázia aj iný záujemca môže zapojiť tak, že prinesie do školy trvanlivé potraviny (cestoviny, polievky, strukoviny, čaje, cereálie, konzervy, sladkosti pre deti, ryžu, ...), ktoré sa na konci týždňa odovzdajú Úsmevu ako dar. Oni ich potom rozdelia rodinám, ktoré to potrebujú. Tyzden_almuzny.pdf

    • Olympiáda z NEJ

    • Vo štvrtok 11.2.2016 sa konalo v Košiciach krajské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. V kategórii 2C obsadil Ján Bočkay z 3.B  krásne 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho kola.

    • Darujte 2 % dane

    • Vážení rodičia a priatelia Premonštrátskeho gymnázia, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z daní za rok 2015 pre Neziskovú organizáciu Rádu premonštrátov - Opátstvo Jasov, n.o.. Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získa, budú plne využité na spolufinancovanie zariadenia do nových tried a učební. Za Vašu pomoc vopred ďakujeme! Vyhlasenie_2%_2015.pdf Tlačivo, ktoré potvrdzuje zamestnávateľ: Potvrdenie_zapl._dane.pdf                                                                                    

   • Popolcová streda
    • Popolcová streda

    • Vzhľadom na to, že tento týždeň je Popolcová streda - začiatok pôstu, svätá omša sa zo štvrtka 11. 2. z prvej hodiny prekladá na stredu 10. 2. na piatu hodinu. Vo štvrtok na prvej hodine sa budú učiť hodiny zo stredy z piatej hodiny.

    • Rozvrh

    • Počas budúceho týždňa ide časť našich študentov na lyžiarsky kurz. Z toho dôvodu sa počas týždňa 1. 2. - 5. 2. 2016 bude učiť podľa zmeneného rozvrhu. Prosím, pozrite si ho na stránke pod záložkou Rozvrh, názov je "Rozvrh počas 2lyžiarskeho kurzu".

    • Vyučovanie v piatok

    • V piatok sa budú riadne vyučovať prvé štyri hodiny. Potom budú mať žiaci triednické hodiny so svojimi triednymi profesormi.

    • Nový rozvrh

    • Počas budúceho týždňa ide časť našich študentov na lyžiarsky kurz. Z toho dôvodu sa počas týždňa 11. 1. - 15. 1. 2016 bude učiť podľa zmeneného rozvrhu. Prosím, pozrite si ho na stránke pod záložkou Rozvrh.