Základné informácie Učebné plány Ponúkame

• kvalitné všeobecné gymnaziálne vzdelanie
• kvalitnú prípravu na maturitnú skúšku a prípravu na štúdium na univerzitách
• lektorov cudzích jazykov zameraných na konverzačné aktivity
• súlad so štátnym vzdelávacím programom na úrovni ISCED3a
• najmodernejšie vybavenie didaktickou, multimediálnou a informačnou technikou
• wifi pripojenie v celej budove
• skúsených a kvalifikovaných pedagógov
• spoluprácu s univerzitami
• ubytovanie v širšom centre Košíc v prípade väčšej vzdialenosti
• stravovanie v jedálni
• záujmové vzdelávanie v popoludňajších hodinách
• možnosť duchovného vedenia katolíckymi kňazmi
• návšteva kultúrnych, umeleckých predstavení a podujatí
• exkurzie na Slovensku a v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Česko, Poľsko, Taliansko, Izrael...)

Novinky

Kontakt

 • Premonštrátske gymnázium
  Kováčska 28, 040 01 Košice

  gymnazium.premonstrati@gmail.com
 • +421 (0)55-685 43 84 - informácie ( vrátnica )
  +421 (0)55 625 00 23 - pevná linka - kancelária

  +421 918 193 715 - sekretariát (spisakova@kovacska.sk)
  ekonómka školy - hricisinova@kovacska.sk

Fotogaléria