Dokumenty

 1. Štatút Premonštrátskeho gymnázia                                Statut_PG.pdf
 2. Vnútorný prevádzkový poriadok PC                                Vnutorny_poriadok_pocitacovej_ucebne.pdf
 3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014       Sprava_o_VVC_2013-2014.pdf
 4. Školský vzdelávací program                                            SkVP.pdf
 5. Dodatok k školskému vzd. programu - Učebný plán       SkVP-dodatok-20141-15.pdf    
 6. Smernica hodnotenia žiakov                                           Smernica_riaditela_skoly_o_hodnoteni_ziakov.pdf
 7. Školský poriadok                                                             SP_2017-2018.pdf         
 8. Podrobne rozpísané učebné plány pre jednotlivé ročníky  Ucebne_plany(2015).pdf  
 9. Volebný poriadok RŠ                                                       Volebny_poriadok_do_RS.pdf                  

Novinky

Kontakt

 • Premonštrátske gymnázium
  Kováčska 28, 040 01 Košice

  gymnazium.premonstrati@gmail.com
 • +421 (0)55-685 43 84 - informácie ( vrátnica )
  +421 (0)55 625 00 23 - pevná linka - kancelária

  +421 918 193 715 - sekretariát (spisakova@kovacska.sk)
  ekonómka školy - hricisinova@kovacska.sk

Fotogaléria